Ångerrätt och returvillkor

Villkor för New More AB: vi följer den Distance Trading Act, vilket innebär att du alltid har rätt att annullera ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet av artikeln. Du ansvarar för returkostnaden. Dessa villkor gäller för onlineförsäljning. För företagskunder gäller villkoren i vårt kontrakt.

Om du vill avbryta ditt köp, vänligen meddela oss via e-post till info@newmore.se. Meddelandet måste tydligt ange vilket köp det är, ange ordernummer och produkt och att du ångrar köpet. Det anses inte vara en utövande av ångerrätten om du inte hämtar ett paket eller inte får en leverans.

Om du avbryter ditt köp måste du returnera produkten till oss. Utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter dagen du meddelade oss om annullering av din beställning. Det räcker att du returnerar produkten innan ångerfristen har löpt ut. Produkten ska returneras med originalförpackning och eventuella transportsäkringar. Och den returnerade produkten måste vara komplett, med alla delar, tillbehör, bruksanvisningar etc.

Undersök produkten

Du kan naturligtvis titta på och undersöka produkten. Kom ihåg att hantera produkten noggrant och endast så mycket som nödvändigt för att bestämma produktens natur, egenskaper och funktion. Så som i en butik. Om produkten returneras smutsig, skadad eller med någon del saknas. Vi förbehåller oss rätten att dra av ett reducerat värde med återbetalning.

Du som kund bär risken för att produkten skadas eller förloras vid returfrakt. Så se till att den är förpackad noggrant och överväga försäkring för leveransen. Du måste betala kostnaden för returfrakt.

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte tjänster. Såsom installationer som redan har gjorts innan utträdesperioden har löpt ut.

Återbetalning

Återbetalningen görs utan onödigt dröjsmål. Men först när vi har fått tillbaka varan från dig. Eller när du har skickat in bevis på att du har returnerat artikeln, beroende på vilket som inträffar först. Beroende på vilken betalningsmetod du använde återbetalar vi pengarna med samma. Och återbetalningen kommer inte att kosta dig någonting.

Om du bara returnerar en del av beställningen kommer vi att återbetala värdet på varorna. Inte kostnader för inköp i allmänhet, som kostnaden för frakt.

Klagomål

Om din artikel är felaktig eller om ett fel har inträffat under leveransen kan du ha rätt att klaga på ditt köp. Då kan du ha rätt att kräva rättelse, prisavdrag eller kompensation för att avhjälpa felet eller ha rätt att annullera köpet och få tillbaka dina pengar. Om du tror att en produkt eller tjänst är felaktig, rapportera till oss via e-post.

Kom ihåg att du måste skicka in din ansökan inom rimlig tid efter att du har märkt eller borde ha märkt felet. Du måste anmäla felet senast ett år efter mottagandet av produkten. När du klagar på en produkt börjar vi med din beskrivning av felet. Därför är det viktigt att den är så detaljerad som möjligt. Om produkten visar sig vara felfri eller att skadorna har inträffat på grund av yttre skador, debiterar vi dig en felsökningsavgift och eventuella fraktkostnader.

I händelse av ett giltigt klagomål är vi ansvariga för alla dina kostnader, till exempel returfrakt, i samband med klagomålet. Bifoga en kopia av kvittot (om något) för returfrakten för så snabb hantering som möjligt.

Tvister

Vi strävar efter att alla kunder ska vara nöjda. Och försök alltid komma överens med dig i första hand om en lösning om något går fel. Därför är du välkommen att kontakta oss om du inte är nöjd.

Om det uppstår en tvist som vi inte kan lösa tillsammans kan du vända dig till General Complaints Board. Vi deltar i alla förfaranden i General Complaints Board och följer deras rekommendationer.

General Complaints Board
Box 174
101 23 Stockholm
http://www.arn.se

Du kan också kontakta Consumer Europe, en oberoende enhet inom Konsumentverket.
Länk till Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning (ODR): http://ec.europa.eu/odr